Wednesday, 06/07/2022 - 08:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN
 • SKKN Môn Tiếng anh: Một số phương pháp dạy kỹ năng nghe với học sinh THCS
  | Trường THCS Đồng Tiến | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Phương pháp dạy kỹ năng đọc với học sinh lớp 9
  | Trường THCS Đồng Tiến | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Một số trò chơi ngôn ngữ để kiểm tra từ vụng
  | Trường THCS Đồng Tiến | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Học tốt kỹ năng nghe với học sinh lớp 9
  | Trường THCS Đồng Tiến | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Kỹ năng dạy từ mới môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở
  | Trường THCS Đồng Tiến | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Dạy từ vựng hiệu quả trong giờ dạy môn Tiếng anh 7
  | Trường THCS Đồng Tiến | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SKKN Môn Tiếng anh: Sử dụng thời gian warm up hiệu quả trong giờ dạy Tiếng anh
  | Trường THCS Đồng Tiến | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niên giám thống kê quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ đến năm 2030
  | Trường THCS Đồng Tiến | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thống kê quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ đến năm 2030
 • 2021-2022 - SKKN môn Tiếng anh - SỬ DỤNG KAHOOT TRONG DẠY HỌC
  | Trường THCS Đồng Tiến | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
  2021-2022 - SKKN môn Tiếng anh - SỬ DỤNG KAHOOT TRONG DẠY HỌC
 • SGK Tiếng anh 6 - Hoàng Văn Vân - Tập 2
  | Trường THCS Đồng Tiến | 27 lượt tải | 0 file đính kèm
 • SGK Tiếng anh 6 - Hoàng Văn Vân - Tập 1
  | Trường THCS Đồng Tiến | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình GD địa phương lớp 6 tỉnh Bắc giang
  | Trường THCS Đồng Tiến | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chương trình GD địa phương lớp 6 tỉnh Bắc giang